free bootstrap theme
Mobirise

     


     
       38 senelik hayatına birçok hikaye sığdırdı. Kimi zaman tökezledi, kimi zaman düştü. Ancak daima kalkıp yoluna devam etti. Her zaman hayallerinin peşinden gitti. Yaşadığı ve edindiği tecrübeler onu en sonunda insan faktörünü anlama ve anlamlandırmaya itti. Önce kendisini dinledi, uzlaştı, anladı ve anlamlandırdı. Daha sonra etrafındaki insanlarla anlam bütünlüğü kurdu. Ve sonuçta kelebek etkisi ile Türkiye'nin birçok yerinde verdiği gerek bireysel eğitim ve danışmanlıklar gerekse kurumsal eğitim ve danışmanlıklarla alanında yol katetti.


       Sırasıyla okuduğu; su ürünleri, pazarlama-reklam, işletme, sosyoloji, psikoloji ve klinik psikoloji yüksek lisansı ile hem kendi hayatına hem de anlam arayışındaki yoldaşlarına bir renk bir nefes oldu. Öğrenmenin hayat boyu olduğunun bilinci ile öğrenim hayatına Felsefe ve Hukuk fakültesi ile devam etmekte olup 10 senelik hedefleri arasında Tarih Bölümü ile Tıp fakültesi bulunmaktadır. Açtığı eğitimler ve bireysel danışmanlıklar ile insanların ve şirketlerin hayatına mucizevi dokunuşlar yapmaya devam etmektedir...

Aldığı Bazı Eğitimler

. İletişim ve Beden dili
. İnsan Kaynakları Uzmanlığı
. Reklamcılık .
. Masaüstü Yayıncılık ve Grafik Tasarım
. Satınalma Süreçleri Yönetimi
. Liderlik
. Çok Boyutlu Liderlik
. İş ve Çalışma Psikolojisi
. Koçluğun Temelleri
. İş yaşamında Koçluk
. Koçluk Sanatı
. NLP Practitioner
. NLP Master Practitioner
. NLP Trainer
. NLP Master Trainer

. EFT
. EST
. EMDR
. Transaksiyonel Analiz
. Regresyon Terapi
. Sahne Hipnozu
. Terapötik değişim için Hipnoz
. Hipnoterapi
. İleri Hipnoz Teknikleri
. Derin Hipnoz
. Hipnoz Eğitmenliği
. Davranış Bilimleri Uzmanlığı
. Retorik Sanatı
. İkna ve Manüpilasyon Stratejileri
. Milton Erickson Terapi Modeli 

Geri

© Copyright 2007 Fikr'i Mucize - All Rights Reserved