simple website builder

NLP
Eğitimlerimiz

NLP Practitioner
Eğitimi
NLP Master Practitioner
Eğitimi
Mobirise

NLP Nedir?

N ( NEURO ) : Zihnimizi ve Nasıl Düşündüğümüzü inceler
L ( LINGUISTIC ) : Dilimizi Nasıl Kullandığımızı ve dilin bizi nasıl etkilediğini inceler.
P ( PROGRAMMING ) : Hedeflerimize ulaşmak için eylemlerimizi nasıl sıraladığımızı inceler.


        NLP, 1970’li yılların başında, Santa Cruz, Kaliforniya Üniversitesinde yardımcı doçent olan dilbilimci John Grinder ile aynı üniversite’de psikoloji öğrencisi olan, aynı zamanda matematik ve bilgisayar eğitimi alan Richard Bandler’in belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur. Bandler ve Grinder ağırlıklı olarak kendi alanlarında mükemmelliği yakalamış üç terapistin davranışlarını detaylı bir gözlemle inceleyerek modellediler. Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls, aile terapisti Virginia Satir ve psikolog, psikiyatrist ve modern hipnozun babası Milton H. Erickson’un çalışmalarının incelenmesi sonunda şekillenmiştir. 


Sonuç olarak; Richard Bandler ve John Grinder, başarının tesadüfi olmadığını kanıtladı, çözümlere ulaşmanın yollarını aradı ve başarının tekrarlanabilen ve modellenebilen bir şey olduğunu gösterdiler.» NLP, içerdiği disiplin ve yöntemler ile bir bilimdir.

» NLP, içsel dengelerin uyumlu bir biçimde dışavurumsal yansımaları ve insanların hayatlarında meydana getirdiği değişim ve gelişimler ile tam bir yaşama sanatıdır.

» NLP, dünyadaki başarılı düşünce ve eylem kalıplarının araştırılıp kullanılmaları için planlanmış olan bir hızlı öğrenme stratejisidir. ( John Grinder )

» NLP, ardında bazı tekniklerin izlerini bırakan bir tavır ve yöntembilimdir. ( Richard Bandler )

» NLP, mükemmelliği modellemek için kullanılan bir metottur. Bu metotla herkes mükemmelliği kopyalayabilir.


NLP’nin bazı kullanım alanları;

» Kişisel gelişim alanında,                                » Kendi işinizde
,

» Eğitim alanında,                                              » Çocuğunuzun gelişiminde,

» İş dünyasında,                                                 » Aile içi iletişimde,

» Satış ve Pazarlama alanlarında,                  » Danışmanlık ve Terapilerde,Sana En Yakın Çözüm Ortağın,

        Fikr'i Mucize yanı başında...

Geri

© Copyright 2007 Fikr'i Mucize - All Rights Reserved